Barcommissie

De barcommissie zorgt ervoor dat er tijdens de clubavonden de bar wordt bemand. Om zo het huidige barteam enigszins te ontlasten kan de barcommissie nog enkele enthousiaste (bar)mensen gebruiken die af en toe een keer bardienst willen draaien. Heb je interesse, meld je dan aan bij de barcommissie.

 

Harald - Muziektapper
Hertwie - Flappentapper
Toon - Biertapper
Klik op de foto voor meer informatie

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.