Bestuur M.C.K.O

Het bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. Drie bestuursleden hebben een functie binnen het bestuur, de andere twee bestuursleden denken en praten mee over het wel en wee binnen de club. 

Twee maal per jaar word er een ledenvergadering georganiseerd waarin ieder lid zijn zegje kan en er samen met het bestuur allerlei dingen besproken kunnen worden.

Rinus - Voorzitter
Marianne - Penningmeester
Toon - Bestuurslid
Han - Bestuurslid
Klik op de foto voor meer informatie

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.